Bulgaria
Меню

Календар
  П В С Ч П С Н
>       01 02 03 04
> 05 06 07 08 09 10 11
> 12 13 14 15 16 17 18
> 19 20 21 22 23 24 25
> 26 27 28 29 30 31  

www.lawyer-bg.com
Потребител:

Парола:

Ако не сте член на сайта Регистрирай се сега.Въпроси и отговори Налични категории | Имате въпрос? | Търси
Въпрос: ВЪПРОС: Моето предприятие притежава площи, на които сее ориз. В съседство други предприятия сеят също. Един от съседите е засадил ориз на мои площи. Мога ли да ожъна този ориз?
Нужда от повече помощ?

E-mail: rusev@lawyer-bg.com
Отговор: Отговор: Съгласно чл. 5, ал. 1 и 2, от Конституцията на РБ, тя е върховен закон, другите закони не могат да й противоречат и има непосредствено действие. А според ал. 4, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Ето, в Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи четем в член 1, че всяко физическо или юридическо лице има право мирно да се ползва от своята собственост. Никой не може да бъде лишен от своята собственост освен в интерес на обществото и съгласно условията, предвидени в закона и в общите принципи на международното право. А в закона за собствеността откриваме чл. 56, според който правото на ползване включва правото да се използува вещта съгласно нейното предназначение и правото да се получават добиви от нея. Чл. 71 дава право на добросъвестния владелец да се ползува от вещта и да получава добивите, които тя е дала. Но според чл. 73, недобросъвестният владелец дължи на собственика добивите, които е получил и които е могъл да получи, както и обезщетение за ползите, от които го е лишил, като се приспаднат направените за това разноски. Защото, видно от чл. 93, добивът от вещта, като плодовете и други такива, принадлежи на собственика й. Видно от чл. 108, собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това, като според чл. 109, собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. Чл. 109а дава право на собственика на недвижим имот да иска определяне на границите между своя и съседните имоти. В чл. 40, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи четем, че лице, което без правно основание ползва земеделски имот се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв. Следователно всеки, който ползва земя на правно основание има право и на плодовете от нея. И може да се защити от всеки, който му пречи или се опитва да владее или ползва неговата земя.
адвокат Валентин Русев
ЦЕНТРАЛЕН ОФИС
ВТОРНИК, СРЯДА И ЧЕТВЪРТЪК ОТ 17.00 ДО 19.00 Ч.


тел.: 987-17-13;
GSM.: 0898-448-452;
факс: 953-01-60;

1000, София,
ул. "Витоша" № 1, Търговски дом, ет. 3, ап. 369
rusev@lawyer-bg.com
www.lawyer-bg.com


Полезност на въпроса и отговора ?

Кажете ни точно какво мислите за този въпрос и отговор!www.lawyer-bg.com 2002-2006
Дизайн - Интурнет Биз - Уеб Дизайн